Kasvun asiantuntijat Varsinais-Suomi

Kasvustrategia ja kansainvälistyminen

Antti 2021 pieni

aikalogo

Antti Lehtimäki

+358 (0)40 722 6448

www.konsulttiyhtymaaika.fi
linked

Rakennamme kasvupolkuja. Analysoimme liiketoimintasi nykytilan ja kartoitamme uusia markkinamahdollisuuksia.

Rakennamme johdon kanssa yrityksellesi sopivan kasvupolun, joka auttaa erottautumaan pidemmällä aikavälillä.

Ainutlaatuiset kilpailuedut mahdollistavat parhaan kasvun ja kannattavuuden. Kun kasvustrategia ja kehityshankkeet visualisoidaan selkeään malliin, tietää koko henkilöstö mikä on yhteinen suunta. Olemme auttaneet monia yrityksiä vaikeistakin tilanteista uudelle kasvupolulle.

Antti toimii yhteyshenkilönä Suomesta globaaliin yli 30 maan asiantuntijaverkostoon. Kansainvälinen verkosto koostuu kohdemaiden paikallisista asiantuntijoista. 


Kasvustrategia ja liiketoimintasuunnitelma

petri merisaari

merifam logo

Merifam Consulting - Petri Merisaari

040 589 1270

www.merifam.fi

Merifam Consulting on liikkeenjohdon konsultointitoimisto, joka on erikoistunut pk-yritysten käytännönläheiseen liiketoiminnan suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen. Petri Merisaari on työskennellyt konsulttina ja kouluttajana vuodesta 1998 lähtien eri konsulttitoimistojen palveluksessa. Hän on hankkinut laajan kokemuksen pk-yritysten liiketoimintasuunnittelusta, strategiatyöstä ja kehitys- ja muutosprojektien toteutuksesta. Erikoisosaamisalueena ovat teknologiateollisuuteen kuuluvat yritykset ja organisaatiot.

Yrityksen liiketoiminnan suunnittelu on pitkäjänteistä työtä, jossa yhdistyvät sekä faktoihin perustuva tieto että yrittäjän omat näkemykset. Tarjoan yrityksille liiketoiminnan strategista suunnittelua, joka perustuu nykytilan analysointiin, liiketoimintaympäristön muutosten tunnistamiseen ja haastetta sisältäviin päämääriin. Nämä yhdistettynä käytännönläheisiin toimenpiteisiin ja realistisiin taloudellisiin suunnitelmiin antavat yritykselle hyvän perustan kasvulle ja toiminnan kehittämiselle.

 


Liiketoiminnan konseptointi ja brändin rakentaminen

Johanna uusi

Siltala Consulting 1

Siltala Consulting - Johanna Siltala

+358 (0)40 506 1508

johanna@siltalaconsulting.fi

www.siltalaconsulting.fi

Tulen auttamaan yritystäsi kaupallisen toiminnan vauhdittamisessa. Lähdemme liikkeelle yrityksen arvoista ja tavoitteista. Käymme läpi vallitsevat trendit, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan. Markkinatilanne ja kilpailijat selvitetään. Asiakkaan tarpeiden tunteminen ja niihin selkeästi vastaaminen on homman juju. Tuotteistus ja palvelumuotoilu helpottavat ostamista, joten näitä välineitä käytämme. Markkinointiin etsimme parhaat ja kustannustehokkaat välineet. Yrityksesi hyvä verkkonäkyminen on elinehto, joten siihen paneudumme erityisesti. Etsitään yhdessä yrityksesi kilpailuvaltti ja optimoidaan asiakaskokemus.

Yli 20 vuotta elintarvikealan brändimarkkinoinnissa ja yli 5 vuotta pienempien yritysten markkinoinnin asiantuntijana on tuonut Johanna Siltalalle erityisosaamista kuluttajaliiketoiminnasta sekä palveluyrityksistä. Verkostoituminen ja koulutus SOTE-alalle on antanut Johanna Siltalalle valmiudet auttaa myös SOTE-alan yrityksiä.


Markkinointiviestintä

Jonne Saivosalmi 2

BriiffiGround iso 002

BriiffiGround – Jonne Saivosalmi

+358 40 569 3333

https://www.briiffiground.fi

linked

 

Haluatko saada aikaiseksi kasvua? Ja samalla viestiä kiinnostavasti ja visuaalisesti? Tai kaipaako brändinne kirkastamista ja syvempää merkitystä? Jos tarpeen, niin autamme myös vastuullisuustyönne konkretisoinnissa. Olemme passeli kumppani kaikenkokoisille organisaatioille. Tartumme tekemiseen tarvittaessa joko kokonaisvaltaisesti 360-asenteella tai syvällisesti räätälöiden. Asiakkaidemme liikevaihdolla tai budjetin koolla ei ole väliä. Teemme joustavasti töitä niin isojen organisaatioiden kuin pienempien startupien kanssa. Voit luottaa siihen, että me näemme olennaisen, emmekä takerru lillukanvarsiin. Jos et osaa sanoittaa tarpeitasi näihin palvelualueisiin, ei hätää. Me hahmotamme tarpeesi ja löydämme niihin ratkaisut. 

Strategia ja Brändi  

Design 

Markkinointi

Viestintä

Vastuullisuus

 

 

 


Ylimmän johdon ja myynnin valmennus

profiilikuva Anja 004

logo pos Anja Saine

Ductorcon - Anja Saine

+358 (0)50 443 4477

www.anjasaine.fi


Anjalla on yli 20 vuoden kokemus ylimmän johdon, esihenkilöiden ja myynnin menestyksekkäästä kehittämisestä. Coachingin avulla kirkastat ajatteluasi, täsmennät tavoitteesi ja poistat kehityksen esteenä olevat rajoittavat uskomukset. Tekemällä asiat samoin kuin aina ennenkin saat saman tuloksen kuin ennenkin. On siis tärkeää tunnistaa kasvun mahdollisuudet, kehittää tarvittavia johtamistaitoja ja viedä uudet toimintamallit suoraan arkeen konkreettisiksi toimenpiteiksi.

Henkilökohtaisen coachingin hyötyjä ovat mm. päämäärätyöskentelyn tehokkuus, ajankäytön hallinnan ja toimeenpanokyvyn parantuminen, itsensä johtamisen ja esihenkilötaitojen kehittyminen, myynnin tavoitteiden saavuttaminen, vuorovaikutustaitojen parantuminen sekä muutosten tehokas läpivienti koko organisaatiossa.

”Päätös kehittää johtajuuttasi on elämäsi paras päätös”


Henkilöstöratkaisut

Tapio Kallinen

Phoster logo

Kallinen Consulting Oy - Tapio Kallinen

040 356 8772

www.kallinenconsulting.fi

linked

Kallinen Consulting Oy on monipuolisia, räätälöityjä henkilöstöratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaitaan koko henkilöstön elinkaaren ajan. Oli kyseessä sitten perinteinen uuden työntekijän rekrytointi, vaativampi avainhenkilön suorahaku tai joskus valitettavasti ajankohtainen henkilöstön vähentäminen, toimii Kallinen Consulting tukenasi koko prosessin ajan. Yrityksen kantavana ajatuksena on tuntea asiakas niin hyvin, että ratkaisut voidaan hioa yhdessä jo ennen ongelmaa!

Yrityksen perustaja Tapio Kallinen on toiminut erilaisissa rooleissa henkilöstöalalla Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla jo 12 vuoden ajan, joista viimeiset neljä vuotta yrittäjänä.

 


Taloustoimintojen kehittäminen

Maria Kivilohkare

CFO Logo

CFO Growth Partners Oy – Maria Kivilohkare

+358 (0)41 502 3794
maria.kivilohkare@cfogp.com

www.cfogrowthpartners.com

linked

CFO Growth Partners Oy tarjoaa talousjohdon konsultointipalveluja. Palvelutarjontaan kuuluu erilaisten kehittämisprojektien lisäksi myös osa-aikaisen talousjohtajan jatkuvaa palvelua.

Maria Kivilohkareella on laaja taloushallinnon kokemus. Hän on aloittanut uransa kirjanpitäjänä ja siirtynyt sen jälkeen vaativimpiin talousjohtamisen tehtäviin. Innokkaana prosessinkehittäjänä Maria on uransa aikana mm. implementoinut uusia ERP-järjestelmiä ja tehostanut ja automatisoinut taloushallinnon prosesseja. Marian vahvuuksiin kuuluu vahva kirjanpidon ymmärrys ja datan analysointi esim. Power BI:tä hyödyntäen.


Tuotannon kehittäminen

keijo Selin

KT Selin

KT Selin Oy - Keijo Selin

+358 (0)40 757 7366

www.kt-selin.fi

KT Selin Oy tarjoaa ja tuottaa konsultointi- ja koulutuspalveluja sekä asiantuntija-apua yrityksen ja henkilöstön kehittämisessä toiminnan ja prosessien sekä kilpailukyvyn parantamiseksi. Toteutamme kehityshankkeita käytännönläheisesti yhdessä yrityksen henkilöstön kanssa. Toimintamme ydin on yrityksen sisäisen tehokkuuden eli tuottavuuden parantamisessa keskittymällä arvoa tuottavien toimintojen maksimointiin ja ei arvoa tuottavien minimointiin.

 


Yritysjärjestelyt ja rahoitusratkaisut

 

Jukka Virta

Balanced Finance Oy - Jukka Virta

+358  (0)400 532 387
toimisto@balancedfinance.fi
www.balancedfinance.fi

Jukka Virralla on laaja kokemus toimimisesta yrityspankkiirina: yli 25 vuoden aikana hän on hoitanut ja johtanut yrityspankkiasiakkuuksia mikroyrityksistä pörssiyhtiöihin. Virta on ollut mukana mahdollistamassa ja johtamassa yli 100 yrityskauppaa, rakentanut ja toteuttanut yli 1000 räätälöityä rahoitusratkaisua ja tehnyt yli 3000 luottopäätöstä. Hän on Kauppakamarin hyväksymä hallituksen jäsen ja tuntee kattavasti yritys- ja pankkisektorilla Länsi-Suomessa toimivat henkilöt. Osaamisellaan Virta on erikoistunut rakentamaan yritys- ja liiketoimintalähtöisiä lähtöisiä rahoitusratkaisuja sekä järjestämään kullekin yritykselle parhaan mahdollisen rahoituksen. Hänen myötään yritys saa myös käyttöönsä saman neuvotteluvoiman omalle puolelleen kuin pankillakin on: neuvonannon piiriin kuuluvat kaikki yrityksen pankkiasiat kuten esimerkiksi kovenantit, vakuudet ja tuonnin/viennin ratkaisut. Virta paitsi johtaa yrityskauppaprosesseja ostajan tai myyjän lukuun, suorittaa yhtiöiden hiljaisia osto- ja myyntitoimeksiantoja.


Kansainvälistyvät yritykset

jukkasalin

aikalogo

Konsulttiyhtymä AIKA - Jukka Salin

+358 50 3011103

jukka.salin@konsulttiyhtymaaika.fi
www.konsulttiyhtymaaika.fi

linked

Jukka Salin on erikoistunut kansainvälistymishankkeiden suunnitteluun, resurssointiin, jälleenmyyjäohjelmiin, kilpailija-analyyseihin ja kohdemaiden valintaan sekä markkinaselvityksiin.
Muita erityisosaamisalueita ovat liiketoiminnan kehittäminen, teknologiahankkeet, kansainvälinen kauppa, tuotantoprosessit ja -laatu, osto ja logistiikka, tuotekehitys (HW) ja riskienhallinta.
Jukalla on yli 25-vuoden kokemus eri kansainvälisistä teknologiahankkeista ja liiketoiminnasta Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa.

 

Kasvustrategia, kansainvälistyminen, hakemustoimistopalvelut ja julkiset kilpailutukset

Kalle Lahervo pieni

aikalogo

Kalle Lahervo

+358 45 158 3777
kalle.lahervo@konsulttiyhtymaaika.fi
www.konsulttiyhtymaaika.fi

linked

Kalle Lahervo on erikoistunut kasvustrategian suunnitteluun ja toteutukseen sekä kansainvälistymishankkeiden suunnitteluun, resurssointiin ja kohdemaiden valintaan. Muita erityisosaamisalueita ovat julkiset hankinnat sekä julkisten investointi- ja kehitysavustusten hyödyntäminen yritysten kehittämisessä ja kasvattamisessa. Koulutukseltaan Kalle on mm. KK ja JET. Lisäksi hän on hyväksytty hallituksen puheenjohtaja (HHJ PJ)


Prosessien kehittäminen ja johtamisjärjestelmien valintakonsultointi

Jouni Leskinen

Phoster logo

Phoster Oy - Jouni Leskinen

+358 (0)40 760 7098

www.phoster.fi

Phoster Oy tukee yritysten liiketoiminnan kehittämistä strategian käytäntöönpanosta toimintajärjestelmän rakentamiseen. Konsultoinnissa hyödynnämme laajaa kokemustamme useilta toimialoilta ja erityisesti liiketoimintaprosessien mallintamisesta. Mallintamisen tuloksia käytämme projekteissa kehitystarpeiden analysoimisessa ja itse kehitysprojektien suunnittelussa. Viitekehyksenä kehitystyössä sovellamme esimerkiksi BSC-, SCOR-, ECR- tai muita BPR-malleja. Prosessien mallinnus avaa tien jatkuvalle kehittämiselle: henkilöt tuntevat paremmin kokonaisuuden, syy-seuraussuhteet ovat paremmin ymmärrettyjä. Dokumentoidut prosessikuvat toimivat kehitysideoiden ja todellisuuden yhdistävänä mallina.


Markkinatutkimukset

jukka r

aikalogo

Jukka Rajala

+358 (0)40 7751081

www.konsulttiyhtymaaika.fi
linked

Strategisella markkinatutkimuksella selvitetään tai testataan jotain merkittävää uutta. Uuden tulee kasvattaa, luoda parempaa kannattavuutta ja markkina-asemaa yritykselle. Kyse on monesti hypystä aiemmin tuntemattomaan. Uudella tarkoitamme strategisessa markkinatutkimuksessa esimerkiksi: kasvuloikkaa, kuluttajatestausta, kanta-asiakkuuksien kehittämistä, toimialarakenteiden innovatiivista muuttamista, projektiliiketoiminnassa potentiaalisimpien asiakkaiden tunnistamista, nopeaa globaalia markkinatestausta ja investointipäätösten markkinaperusteita.

Konsulttiyhtymä AJAN strategisen markkinatutkimuksen lähtökohta on asiakasyrityksen liiketoiminnan hyvä tuntemus ja näkemys sen kasvumahdollisuuksista. Tarvitaan poikkeuksellisen älykäs tutkimuksen sisältö, jotta saadaan aidosti oikeita ja luotettavia vastauksia kysymyksiin. Pitkä kokemuksemme liikkeenjohdon konsultoinnista on luonut pohjan näkemyksellisyyteen kasvun mahdollisuuksissa, oikeiden kysymysten esittämisessä ja kyvyssä analysoida kerättävää tietoa out-of-the-box.

 


 

Hakemustoimistopalvelut

 

jukka r

 

 

 

jukkasalin

aikalogo

Jukka Rajala

+358 (0)40 7751081

www.konsulttiyhtymaaika.fi
linked

 

Jukka Salin

+358 50 3011103

jukka.salin@konsulttiyhtymaaika.fi
www.konsulttiyhtymaaika.fi

linked

 

Jukka Rajala & Jukka Salin kartoittavat palveluun osallistuvien yritysten mahdollisuudet hyödyntää julkisia kehittämis- ja investointitukia toimintansa kehittämisessä ja kasvattamisessa. Hakemustoimistopalvelussa käydään läpi yrityksen kehittämistarpeet, kartoitetaan tähän sopivat tukirahoitukset ja haetaan tuki yritykselle avaimet käteen -palveluna.


 KASVUYRITTÄJÄPALVELUN VERKOSTOKUMPPANIT

 

Verkkokauppakonsultointi

Antti Salmilahti 2

 grumblo logo

Grumblo - Antti Salmilahti

+358 50 3077 428

linked

Grumblo auttaa asiakkaitaan pääasiassa verkkokaupan kehittämisessä. Työpajojen kautta luomme verkkokaupallenne tiekartan, jonka vaiheita seuraamalla saatte verkkoliiketoiminnan kasvu-uralle. Konsultoinnissa voidaan käydä läpi strategisia päätöksiä tai keskittyä konkreettisten työvaiheiden kirkastamiseen. Jokainen verkkokaupan kehittämisprojekti on oma kokonaisuutensa, jossa otetaan asiakkaan tilanne ja liiketoimintaympäristö huomioon.

Verkkokaupan haasteet keskittyvät usein seuraaviin:

• Osaaminen jatkuvasti kehittyvässä sähköisessä markkinoinnissa
• Verkkokauppiaan tai muun vastuuhenkilön puute omasta organisaatiosta
• Markkinointiin käytettävän budjetti ja miten millä tehokkuudella mainoseurot käännetään myyntieuroiksi (ROAS)
• Perinteisen myynnin ja verkkokaupan yhteensovittaminen
• Verkkoliiketoiminnan suunnitelman/strategian puuttuminen
• Positiivisen käyttökokemuksen luominen verkkokaupassa
• Asiakkuuden arvon kehittäminen (uusiutuvat ostot ja Lifetime Value, LTV)
• Haasteet verkkokaupan kansainvälistymisessä
Yrityksen verkkokauppa on aina kansainvälinen näyteikkuna yrityksen toimintaan. Hoitamaton tai unohdettu verkkokauppa ei palvele ketään. Verkkoliiketoiminta on vahvasti kasvussa nyt ja lähitulevaisuudessa ja siksi on aika panostaa oman verkkokaupan kehittämiseen.

Antti Salmilahdella on 10+ vuoden kokemus verkkokaupasta yrittäjänä. Tämän lisäksi Antti on ollut 5+ vuotta auttamassa asiakkaiden verkkokauppoja.

 


Liikejuridiikka

Jari Malinen

eversheds logo

Jari Malinen

+358 (0)400 526 377

www.eversheds.com

Eversheds Asianajotoimisto Oy on liikejuridiikkaan erikoistunut täyden palvelun toimisto. Yhtiö- ja sopimusjuridiikan lisäksi meillä on erityisosaamista yritysten kansainvälistymisestä sekä IPR-, markkinointi- ja tietosuojajuridiikasta.

Toimistomme tytäryhtiö Heinonen & Co tarjoaa asiakkaillemme yhden luukun periaatteella maailmanlaajuisesti tavaramerkkien, mallioikeuksien ja domain-nimien suojaamiseen, rekisteröintiin ja ylläpitoon tarvittavat palvelut.

Liikejuridiikan lisäksi hoidamme kattavasti kaikki asiakkaittemme henkilökohtaiseen talouteen liittyvät lakiasiat.

Touko Raitis

Touko Raitis

+358 (0)40 718 0981

 


Yritysjärjestelyt ja rahoitusratkaisut

Urpo Pirila

 BDO Logo

BDO Oy - Urpo Pirilä

+358  (0)400 539 374

www.bdo.fi

Urpo Pirilällä on mittava kokemus lukuisista kotimaisista ja kansainvälisistä yritys- ja rahoitusjärjestelyistä sekä yritysten uudelleensuuntausprojekteista sekä konsulttina että vastuullisena toteuttajana. Viimeisen viiden vuoden aikana yritysjärjestelyprojektien transaktioarvo on yli 4 miljardia euroa. Pirilä on johtanut ja nähnyt useita kymmeniä yritysjärjestely- ja rahoitusjärjestelyprojekteja myös kohdeyrityksien sisältä. Pirilän erityisosaaminen liittyy erilaisiin taloudellisiin ja rahoituksellisiin analyyseihin sekä yritysjärjestelyprojektien johtamiseen. 

 


Oman pääoman rahoitus / valintakonsultointi

Antti 2021 pieni

fiban logo centered blue gray tl 1 orig 1

Antti Lehtimäki

+358 (0)40 722 6448

www.fiban.org

linked

Autamme löytämään yrityksen tilanteeseen sopivat sijoittajat, jotka pystyvät pääoman lisäksi tuomaan yritykselle osaamista ja kokemusta. Pääasiallisena rahoituskanavana toimii FiBAN ja sen bisnesenkelit. Yrityksen ei tarvitse perehtyä erilaisiin rahoituslähteisiin eikä panostaa aikaa pitkiin sijoittajaneuvotteluihin. Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli yrityksesi tarvitsee tuekseen sijoittajaa mahdollistamaan yrityksen kasvutarinan!


Yrityksen terveyttäminen

Harri Makinen

incoserv

Incoserv Oy - Harri Mäkinen

+358 (0)50 60115

www.incoserv.fi

Yrityksen terveyttäminen
Metalli- ja konepajateollisuuden erityisosaaminen
Yritysten myyntikuntoon laitto sekä yritysjärjestelyjen jälkeinen haltuunotto

Incoserv Oy on liiketoiminnan kehittämiseen ja terveyttämiseen sekä laadunhallintaan palveluja tarjoava asiantuntijaorganisaatio.

Harri Mäkinen on sertifioitu TMC-konsultti sekä HHJ (Hyväksytty hallituksen jäsen) ja hänellä on pitkä käytännön johtamiskokemus. Hän on myös toiminut useiden yritysten hallituksissa. Vahva osaaminen sekä näytöt useiden toimeksiantojen tuloksellista hoitamista ovat saaneet kiitosta niin yrityksiltä kuin yhteistyökumppaneilta.

Toimeksiannot ovat liittyneet yrityksen strategiatyöhön, liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen sekä terveyttämiseen. Terveytettävät yritykset ovat joko olleet jo kriisissä tai sitten vaarassa ajautua kriisiin. On tärkeää hakea ulkopuolista apua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa - mielellään jo ensimmäisten vaikeuksien ilmaantuessa. Yrityksen liiketoiminta saattaa tarvita myös ulkopuolisen asiantuntijan apua jo siinä vaiheessa, kun omat kehitystoimenpiteet eivät riitä.

 


 

Patentointi

Moosedog Juha Salo

moosedog

Moosedog oy - Juha Salo

+358 (0)40 353 7105

www.moosedog.fi

Janne Aaltonen

Janne Aaltonen

+358 (0)40 5833824

Liiketoimintasi kannalta on oleellista, että innovaatiosi on suojattu. Osana suojaa on riittävä patenttiportfolio, tavaramerkit ja mallisuojat. Moosedog Oy auttaa yritystäsi löytämään tuotteestasi suojaamiskelpoiset piirteet ja rakentamaan niille suojapiirin.


Ohjelmistokehittäminen ja IT-automaatio

ahmed kyp.png

 ailea_red_logo_large_no_bg.png

Ailea Oy - Ahmed Abdulghani

+358 (0)45 355 1414

www.ailea.fi

linked

sampsa kyp.png

Sampsa Vuorela

+358 (0)50 409 1274

www.ailea.fi

linked

Ailea Oy on luotettava, monipuolisen sovelluskehityksen IT-kumppanisi. Räätälöidyt web-sovellukset sekä älykkäät integraatiot, data-analytiikka ja ohjelmistoautomaatiot ovat meille arkipäivää.

Vahvan projektinhallinnan, selkeän asiakaskommunikaation sekä ketterän toimintatapamme ansiosta pystymme tarjoamaan yrityksille tehokkaita ratkaisuja prosessien digitalisointiin ilman budjetin ja aikaraamien venymistä.


Verkkosivustot, verkkokaupat ja markkinointi

Arttu Arojoki

Sivustamo Oy

Sivustamo Oy - Arttu Arojoki

040 187 6637

www.sivustamo.fi

linked

 

Täyden palvelun markkinointikumppani. Sivustamo Oy:n tarina alkoi vuonna 2006. Kotisivujen lisäksi Sivustamo tarjoaa verkkokauppoja, markkinointia ja mainontaa, sisällöntuotantoa, graafista suunnittelua sekä video- ja valokuvausta. Se työllistää kolmetoista oman alansa asiantuntijaa ja kasvaa yhä. Lue lisää sivuilta: www.sivustamo.fi