Kasvun asiantuntijat Länsi-Uusimaa

Kasvustrategia ja kansainvälistyminen

Antti 2021 pieni

aikalogo

Antti Lehtimäki

+358 (0)40 722 6448

www.konsulttiyhtymaaika.fi
linked

Rakennamme kasvupolkuja. Analysoimme liiketoimintasi nykytilan ja kartoitamme uusia markkinamahdollisuuksia.

Rakennamme johdon kanssa yrityksellesi sopivan kasvupolun, joka auttaa erottautumaan pidemmällä aikavälillä.

Ainutlaatuiset kilpailuedut mahdollistavat parhaan kasvun ja kannattavuuden. Kun kasvustrategia ja kehityshankkeet visualisoidaan selkeään malliin, tietää koko henkilöstö mikä on yhteinen suunta. Olemme auttaneet monia yrityksiä vaikeistakin tilanteista uudelle kasvupolulle.

Antti toimii yhteyshenkilönä Suomesta globaaliin yli 30 maan asiantuntijaverkostoon. Kansainvälinen verkosto koostuu kohdemaiden paikallisista asiantuntijoista. 


Kasvustrategia ja liiketoimintasuunnitelma

petri merisaari

merifam logo

Merifam Consulting - Petri Merisaari

040 589 1270

www.merifam.fi

Merifam Consulting on liikkeenjohdon konsultointitoimisto, joka on erikoistunut pk-yritysten käytännönläheiseen liiketoiminnan suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen. Petri Merisaari on työskennellyt konsulttina ja kouluttajana vuodesta 1998 lähtien eri konsulttitoimistojen palveluksessa. Hän on hankkinut laajan kokemuksen pk-yritysten liiketoimintasuunnittelusta, strategiatyöstä ja kehitys- ja muutosprojektien toteutuksesta. Erikoisosaamisalueena ovat teknologiateollisuuteen kuuluvat yritykset ja organisaatiot.

Yrityksen liiketoiminnan suunnittelu on pitkäjänteistä työtä, jossa yhdistyvät sekä faktoihin perustuva tieto että yrittäjän omat näkemykset. Tarjoan yrityksille liiketoiminnan strategista suunnittelua, joka perustuu nykytilan analysointiin, liiketoimintaympäristön muutosten tunnistamiseen ja haastetta sisältäviin päämääriin. Nämä yhdistettynä käytännönläheisiin toimenpiteisiin ja realistisiin taloudellisiin suunnitelmiin antavat yritykselle hyvän perustan kasvulle ja toiminnan kehittämiselle.


 

Liiketoiminnan konseptointi ja brändin rakentaminen

Johanna uusi

Siltala Consulting 1

Siltala Consulting - Johanna Siltala

+358 (0)40 506 1508

johanna@siltalaconsulting.fi

www.siltalaconsulting.fi

Tulen auttamaan yritystäsi kaupallisen toiminnan vauhdittamisessa. Lähdemme liikkeelle yrityksen arvoista ja tavoitteista. Käymme läpi vallitsevat trendit, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan. Markkinatilanne ja kilpailijat selvitetään. Asiakkaan tarpeiden tunteminen ja niihin selkeästi vastaaminen on homman juju. Tuotteistus ja palvelumuotoilu helpottavat ostamista, joten näitä välineitä käytämme. Markkinointiin etsimme parhaat ja kustannustehokkaat välineet. Yrityksesi hyvä verkkonäkyminen on elinehto, joten siihen paneudumme erityisesti. Etsitään yhdessä yrityksesi kilpailuvaltti ja optimoidaan asiakaskokemus.

Yli 20 vuotta elintarvikealan brändimarkkinoinnissa ja yli 5 vuotta pienempien yritysten markkinoinnin asiantuntijana on tuonut Johanna Siltalalle erityisosaamista kuluttajaliiketoiminnasta sekä palveluyrityksistä. Verkostoituminen ja koulutus SOTE-alalle on antanut Johanna Siltalalle valmiudet auttaa myös SOTE-alan yrityksiä.


Markkinointiviestintä

Jonne Saivosalmi 2

BriiffiGround iso 002

BriiffiGround – Jonne Saivosalmi

+358 40 569 3333

https://www.briiffiground.fi

linked

 

Haluatko saada aikaiseksi kasvua? Ja samalla viestiä kiinnostavasti ja visuaalisesti? Tai kaipaako brändinne kirkastamista ja syvempää merkitystä? Jos tarpeen, niin autamme myös vastuullisuustyönne konkretisoinnissa. Olemme passeli kumppani kaikenkokoisille organisaatioille. Tartumme tekemiseen tarvittaessa joko kokonaisvaltaisesti 360-asenteella tai syvällisesti räätälöiden. Asiakkaidemme liikevaihdolla tai budjetin koolla ei ole väliä. Teemme joustavasti töitä niin isojen organisaatioiden kuin pienempien startupien kanssa. Voit luottaa siihen, että me näemme olennaisen, emmekä takerru lillukanvarsiin. Jos et osaa sanoittaa tarpeitasi näihin palvelualueisiin, ei hätää. Me hahmotamme tarpeesi ja löydämme niihin ratkaisut. 

Strategia ja Brändi  

Design 

Markkinointi

Viestintä

Vastuullisuus

 

 

Henkilöstöratkaisut

Tapio Kallinen

Phoster logo

Kallinen Consulting Oy - Tapio Kallinen

040 356 8772

www.kallinenconsulting.fi

linked

Kallinen Consulting Oy on monipuolisia, räätälöityjä henkilöstöratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaitaan koko henkilöstön elinkaaren ajan. Oli kyseessä sitten perinteinen uuden työntekijän rekrytointi, vaativampi avainhenkilön suorahaku tai joskus valitettavasti ajankohtainen henkilöstön vähentäminen, toimii Kallinen Consulting tukenasi koko prosessin ajan. Yrityksen kantavana ajatuksena on tuntea asiakas niin hyvin, että ratkaisut voidaan hioa yhdessä jo ennen ongelmaa!

Yrityksen perustaja Tapio Kallinen on toiminut erilaisissa rooleissa henkilöstöalalla Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla jo 12 vuoden ajan, joista viimeiset neljä vuotta yrittäjänä.


 

Tuotannon kehittäminen

keijo Selin

KT Selin

KT Selin Oy - Keijo Selin

+358 (0)40 757 7366

www.kt-selin.fi

KT Selin Oy tarjoaa ja tuottaa konsultointi- ja koulutuspalveluja sekä asiantuntija-apua yrityksen ja henkilöstön kehittämisessä toiminnan ja prosessien sekä kilpailukyvyn parantamiseksi. Toteutamme kehityshankkeita käytännönläheisesti yhdessä yrityksen henkilöstön kanssa. Toimintamme ydin on yrityksen sisäisen tehokkuuden eli tuottavuuden parantamisessa keskittymällä arvoa tuottavien toimintojen maksimointiin ja ei arvoa tuottavien minimointiin.


Yritysjärjestelyt ja rahoitusratkaisut

Jukka Virta

Balanced Finance Oy - Jukka Virta

+358  (0)400 532 387
toimisto@balancedfinance.fi
www.balancedfinance.fi

Jukka Virralla on laaja kokemus toimimisesta yrityspankkiirina: yli 25 vuoden aikana hän on hoitanut ja johtanut yrityspankkiasiakkuuksia mikroyrityksistä pörssiyhtiöihin. Virta on ollut mukana mahdollistamassa ja johtamassa yli 100 yrityskauppaa, rakentanut ja toteuttanut yli 1000 räätälöityä rahoitusratkaisua ja tehnyt yli 3000 luottopäätöstä. Hän on Kauppakamarin hyväksymä hallituksen jäsen ja tuntee kattavasti yritys- ja pankkisektorilla Länsi-Suomessa toimivat henkilöt. Osaamisellaan Virta on erikoistunut rakentamaan yritys- ja liiketoimintalähtöisiä lähtöisiä rahoitusratkaisuja sekä järjestämään kullekin yritykselle parhaan mahdollisen rahoituksen. Hänen myötään yritys saa myös käyttöönsä saman neuvotteluvoiman omalle puolelleen kuin pankillakin on: neuvonannon piiriin kuuluvat kaikki yrityksen pankkiasiat kuten esimerkiksi kovenantit, vakuudet ja tuonnin/viennin ratkaisut. Virta paitsi johtaa yrityskauppaprosesseja ostajan tai myyjän lukuun, suorittaa yhtiöiden hiljaisia osto- ja myyntitoimeksiantoja.


Kansainvälistyvät yritykset

jukkasalin

aikalogo

Konsulttiyhtymä AIKA - Jukka Salin

+358 50 3011103


jukka.salin@konsulttiyhtymaaika.fi
www.konsulttiyhtymaaika.fi

linked

Jukka Salin on erikoistunut kansainvälistymishankkeiden suunnitteluun, resurssointiin, jälleenmyyjäohjelmiin, kilpailija-analyyseihin ja kohdemaiden valintaan sekä markkinaselvityksiin.
Muita erityisosaamisalueita ovat liiketoiminnan kehittäminen, teknologiahankkeet, kansainvälinen kauppa, tuotantoprosessit ja -laatu, osto ja logistiikka, tuotekehitys (HW) ja riskienhallinta.
Jukalla on yli 25-vuoden kokemus eri kansainvälisistä teknologiahankkeista ja liiketoiminnasta Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa.

 


Prosessien kehittäminen ja johtamisjärjestelmien valintakonsultointi

Jouni Leskinen

Phoster logo

Phoster Oy - Jouni Leskinen

+358 (0)40 760 7098

www.phoster.fi

Phoster Oy tukee yritysten liiketoiminnan kehittämistä strategian käytäntöönpanosta toimintajärjestelmän rakentamiseen. Konsultoinnissa hyödynnämme laajaa kokemustamme useilta toimialoilta ja erityisesti liiketoimintaprosessien mallintamisesta. Mallintamisen tuloksia käytämme projekteissa kehitystarpeiden analysoimisessa ja itse kehitysprojektien suunnittelussa. Viitekehyksenä kehitystyössä sovellamme esimerkiksi BSC-, SCOR-, ECR- tai muita BPR-malleja. Prosessien mallinnus avaa tien jatkuvalle kehittämiselle: henkilöt tuntevat paremmin kokonaisuuden, syy-seuraussuhteet ovat paremmin ymmärrettyjä. Dokumentoidut prosessikuvat toimivat kehitysideoiden ja todellisuuden yhdistävänä mallina.


Markkinatutkimukset

jukka r

aikalogo

Jukka Rajala

+358 (0)40 7751081

www.konsulttiyhtymaaika.fi
linked

Strategisella markkinatutkimuksella selvitetään tai testataan jotain merkittävää uutta. Uuden tulee kasvattaa, luoda parempaa kannattavuutta ja markkina-asemaa yritykselle. Kyse on monesti hypystä aiemmin tuntemattomaan. Uudella tarkoitamme strategisessa markkinatutkimuksessa esimerkiksi: kasvuloikkaa, kuluttajatestausta, kanta-asiakkuuksien kehittämistä, toimialarakenteiden innovatiivista muuttamista, projektiliiketoiminnassa potentiaalisimpien asiakkaiden tunnistamista, nopeaa globaalia markkinatestausta ja investointipäätösten markkinaperusteita.

Konsulttiyhtymä AJAN strategisen markkinatutkimuksen lähtökohta on asiakasyrityksen liiketoiminnan hyvä tuntemus ja näkemys sen kasvumahdollisuuksista. Tarvitaan poikkeuksellisen älykäs tutkimuksen sisältö, jotta saadaan aidosti oikeita ja luotettavia vastauksia kysymyksiin. Pitkä kokemuksemme liikkeenjohdon konsultoinnista on luonut pohjan näkemyksellisyyteen kasvun mahdollisuuksissa, oikeiden kysymysten esittämisessä ja kyvyssä analysoida kerättävää tietoa out-of-the-box.

 


Hakemustoimistopalvelut

jukka r

jukkasalin

aikalogo

Jukka Rajala

+358 (0)40 7751081

www.konsulttiyhtymaaika.fi
linked

Jukka Salin

+358 50 3011103

jukka.salin@konsulttiyhtymaaika.fi
www.konsulttiyhtymaaika.fi

linked

Jukka Rajala & Jukka Salin kartoittavat palveluun osallistuvien yritysten mahdollisuudet hyödyntää julkisia kehittämis- ja investointitukia toimintansa kehittämisessä ja kasvattamisessa. Hakemustoimistopalvelussa käydään läpi yrityksen kehittämistarpeet, kartoitetaan tähän sopivat tukirahoitukset ja haetaan tuki yritykselle avaimet käteen -palveluna.