Kasvun asiantuntijat Pirkanmaa

Johtajuusominaisuuksien kehittäminen

hanna naama

uusilogo 002

LMI - Hanna Tuominen

+358445122612

hanna.tuominen@lmi.fi

www.lmi.fi

www.hannatuominen.fi

linked

Hannalla on yli 10 vuoden kokemus johtajien ja esimiesten kehittymisen kumppanina. Johtajuus kehittyy sisäisen prosessin kautta, jokaisen valmennettavan omien vahvuuksien ja luonteen kehittymisen seurauksena. Ajattelutapojen ja asenteiden muuttuessa myös ulospäin näkyvä käyttäytyminen muuttuu. Kyky johtaa ihmisiä ja organisaatiota tavoitteellisesti ja innostavasti kasvaa. Itseluottamus vahvistuu. Koko organisaatio kehittyy, tuottavuus ja tulos paranee. Tavoitteena on kokonaisvaltainen johtajuus ja tasapainoinen elämä.

Kehittymisen kohteita voivat olla esimerkiksi ajankäytön hallinnan tehostaminen, suunnitelmallisuuden ja projektien hallinnan parantaminen, tehottoman ”sähläyksen” poistaminen, yhteistyön parantaminen, kommunikaation ja delegoinnin kehittäminen tai uuden strategian jalkauttaminen. LMI:n metodin avulla saat aikaan konkreettisia, mitattavia muutoksia.

Hanna kehittää johtajia ja organisaatioita hyödyntämään koko potentiaaliaan.

Muista Hanna Tuominen, koittaa parempi huominen.


Headhunting ja rekrytointi

Kuva MS

hr satama logo tarkenne rgb 002

HR Satama - Mika Stenman

+358 40 017 4485

mika.stenman@hrsatama.fi

www.hrsatama.fi

linked

Yrityksen menestymistä ja kasvattamista ajatellen ratkaisevinta lienee, että ympärilläsi on oikeat ihmiset tekemässä oikeita asioita. Olen yli 15 vuotta auttanut yrityksiä löytämään menestyksen kannalta tarvittavia osaajia aina ylimmästä johdosta tuotannon resursointihankkeisiin. Yrittäjätaustaisena ymmärrän liiketoiminnan haasteita ja kasvattamiseen liittyviä vaiheita. Sparrailen näistä aiheista mielelläni oikean ratkaisun löytämiseksi.


Erikoisosaamistani on headhunting, strateginen organisaatiorakenteiden suunnittelu ja positioiden roolittaminen. Tulen mielelläni aikaisessa vaiheessa auttamaan tehtävien määrittelyssä. Yhtiönä HR Satama auttaa avainhenkilöiden löytämisessä, soveltuvuuden arvioinnissa ja tarvittaessa totta kai myös yksittäisestä tuotantotyöntekijästä aina kymmenien työntekijöiden massavuokraukseen. Yksinkertaisesti poistamme henkilöstöön liittyvät kasvun esteet.

 


Yrityskaupat

pjmaa teemu

PJMaa

PJ Maa Oy - Teemu Kumpulainen

+358 44 577 0522

teemu.kumpulainen@pjmaa.fi


linked

 

PJ Maa Oy on yrityskauppoihin, erilaisiin omistus- ja rahoitusjärjestelyihin sekä taloudelliseen neuvonantoon erikoistunut asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminnan juuret on vuodessa 2000. PJ Maa toteuttaa yritysten omistus- ja rahoitusjärjestelyt sekä tarjoaa järjestelyyn valmistautumiseen liittyviä konsultointipalveluita. Asiantuntijoidemme laaja kokemus yritysjärjestelyistä toimialariippumattomasti takaa asiakkaillemme laadukkaan palvelun ja onnistuneen lopputuloksen kustannustehokkaasti.


Teemu Kumpulainen on kokenut yrityskauppias ja pk-yritysten liiketoiminnan kehittäjä, joka on viimeisten vuosien aikana ollut mukana lukuisissa yrityskauppahankkeissa. Teemu on vuosittain mukana yli kymmenessä yritysjärjestelyissä välillä myyjän neuvonantajana ja välillä ostajapuolta avustamassa. Yritysten omistusjärjestelyiden lisäksi Teemu on ollut projektiluontoisesti kehittämässä useiden kotimaisten pk-yrityksen liiketoimintoja mm. strategian, talouden ja rahoituksen tai myynnin näkökulmasta toimien aikaisemmin mm. vastuuasiantuntijana ELY-keskuksen Yritysten Kehittämispalveluissa.

 


Johtamisen ja yrityskulttuurin valmennus

TIMO 25 1200 002

Hohdin

Hohdin Oy – Timo Uusiprosi

+358 50 567 3342

timo@hohdin.fi


linked

Timo Uusiprosi on erikoistunut liiketoimintalähtöiseen johtamis- ja toimintakulttuuriin kehittämiseen.
Tyypillisiä lähtötilanteita:


• Johtoryhmän toimintaa tiiminä halutaan kehittää
• Yksittäisen johtajan tai esihenkilön johtamisotteen vahvistumisen tueksi halutaan lisätukea
• Johtamisen ja toimintakulttuurin nykytilasta halutaan objektiivinen ulkopuolisen tekemä kartoitus
• Johtamisen ja tekemisen laatu vaihtelee ja halutaan määritellä strategian toimenpanoa tukeva ‘meidän tapa johtaa ja toimia’
• Tiimitoiminnan kehittäminen (sitoutuminen, vuorovaikutus, suoritustaso)
• Erikoistilanteet mm.: akvisitiot, fuusiot, konfliktitilanteet, muutosohjelmat


Toimeksiantojeni tavoitteena on aina vahvistaa yrityksen strategian toimeenpanokykyä.


Tuotannon- ja toiminnanohjauksen kehitys

Jaatinen Markus

Logo LT kehitys

LT kehitys – Markus Jaatinen

+358 50 598 8470

markus.jaatinen@lt-kehitys.com


linked

Autan yritystäsi tilaus-toimitusketjun, tuotannon sekä toiminnanohjauksen kehityksessä. Yrityksesi liiketoiminnan kehittäminen voi edellyttää tuottavuuden ja tehokkuuden parantamista, läpimenoaikojen lyhentämistä, joustavuuden kehittämistä, laadun parantamista tai investointia valmistusteknologiaan. Nykytilan analysointi ja tavoitetilan määritys ovat lähtökohtia toimenpidesuunnitelmalle, jolla tavoitteisiin päästään. Tuotantoon ja lattiatason ohjaukseen liittyvissä haasteissa sovellan Lean -periaatteita sekä monipuolista kokemustani valmistavasta teollisuudesta. Tuotannonohjauksen ja tuotehallinnan alueella pystyn tukemaan yritystäsi, liittyy se toiminnanohjausjärjestelmän uusintaan, nykyisen hyödyntämisen lisäämiseen tai tilaus-toimitus -ketjuun liittyvän ohjauksen virittämiseen vastaamaan paremmin liiketoimintaympäristöäsi.


Markus Jaatisella on 23 vuoden kokemus valmistavasta teollisuudesta tuotannon, toiminnanohjauksen, hankinnan ja laadun parissa. Sinä aikana operatiivisen johtamisen rinnalla Markus toteutti useita kehityshankkeita omassa valmistuksessa sekä alihankintaverkkoon liittyen. Yli 6 vuotta ohjelmisto- ja tuoteliiketoimintojen johtamisen parissa täydensivät osaamista myynnistä, ohjelmistoprojekteista, tuotehallinnasta sekä uusien liiketoimintojen käynnistämisestä. Markuksesta saat avuksesi määrätietoisen ja aikaansaavan henkilön, joka ei pelkää olla ”kädet savessa” tehtaan lattiatasolla.


Markkinointiviestintä

Jenga Ville Lehtinen

jenga logo

Jenga Markkinointiviestintä Oy, Ville Lehtinen

+ 358 456466767

ville@jenga.fi


linked

Jenga on luova ja tehokas suunnittelutoimisto Tampereella. Jengassa työskentelee 15 kovan luokan markkinointiammattilaista. Panostamme tuloksia tuottavaan markkinoinnin suunnitteluun, jolla asiakkaamme pystyy erottumaan ja menestymään kilpailussa.

Jengan palvelutarjonta kattaa niin strategisen brändin rakentamisen kuin erilaiset toimenpiteet markkinointisuunnitelmasta toteutukseen tinkimättömällä ja pitkäjänteisellä palveluasenteella.

Jengan osakas Ville Lehtinen on työskennellyt markkinointiviestinnän eri tehtävissä mainostoimistoissa yli 20 vuotta. Kokemus on tuonut laajaa näkemystä eri toimialoilta teollisuudesta kuluttaja- ja palveluliiketoimintaan, ja erilaisiin pienten ja suurempien kasvuyritysten markkinointihaasteisiin. 


Taloushallinnon kehittäminen ja rahoitus

Jari virallinen 2022 kasvot smaller

Partogo Logo green

Partogo Oy, Jari Parviainen

 

+358 40 500 7614

jari.parviainen@partogo.fi


linked

Yritysjärjestelyt, rahoitus sekä talous ovat kriittisiä toimintoja liiketoiminnan kasvattamisessa. Näiden menestyksekäs toteuttaminen vaatii aikaa ja erityisosaamista. Partogo Oy tarjoaa yrityksille joustavasti palveluja tavoitteena löytää kullekin ihannetulos näissä toiminnoissa. Rakennamme aina yrittäjille juuri parhaiten sopivimmat rahoituspaketit, mitkä voivat koostua eri instrumenteista (opo, pääomalainat, juniorlainat, seniorlainat, vakuudettomat lainat, julkinen rahoitus, lisävakuudet).


Jari Parviainen on toiminut muun muassa kahdessa kansainvälisessä kasvuyrityksessä talousjohtajana yhteensä 12 vuoden ajan vastaten taloudesta ja rahoituksesta sekä osallistuen myynti- ja tuotantosuunnitelmiin. Hän on ollut neuvottelemassa VC-sijoittajia Suomesta ja ulkomailta sekä bisnesenkeleitä mukaan omistajiksi. Hänen matkalleen on osunut myös useampi yritysjärjestely. Ensimmäisen yrityksen rahoitettu liiketoiminta myytiin kansainväliselle ostajalle ja jälkimmäinen yritys kokonaan Sveitsiin.


Neuvonantajan työtä Parviainen on tehnyt vuodesta 2012 lähtien. Tänä aikana hän on ollut kehittämässä kasvuyrityksiä sekä operatiivisessa roolissa, hallituksessa että ulkopuolisena asiantuntijana. Hän toimii yrittäjänä ja osakkaana muutamassa kasvuyrityksessä.


Kansainvälistyvät yritykset

jukkasalin

aikalogo

Konsulttiyhtymä AIKA - Jukka Salin

+358 50 3011103

jukka.salin@konsulttiyhtymaaika.fi
www.konsulttiyhtymaaika.fi

linked

Jukka Salin on erikoistunut kansainvälistymishankkeiden suunnitteluun, resurssointiin, jälleenmyyjäohjelmiin, kilpailija-analyyseihin ja kohdemaiden valintaan sekä markkinaselvityksiin.
Muita erityisosaamisalueita ovat liiketoiminnan kehittäminen, teknologiahankkeet, kansainvälinen kauppa, tuotantoprosessit ja -laatu, osto ja logistiikka, tuotekehitys (HW) ja riskienhallinta.
Jukalla on yli 25-vuoden kokemus eri kansainvälisistä teknologiahankkeista ja liiketoiminnasta Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa.


Kasvustrategia ja kansainvälistyminen

Antti 2021 pieni

aikalogo

Antti Lehtimäki

+358 (0)40 722 6448

www.konsulttiyhtymaaika.fi
linked

Rakennamme kasvupolkuja. Analysoimme liiketoimintasi nykytilan ja kartoitamme uusia markkinamahdollisuuksia.

Rakennamme johdon kanssa yrityksellesi sopivan kasvupolun, joka auttaa erottautumaan pidemmällä aikavälillä.

Ainutlaatuiset kilpailuedut mahdollistavat parhaan kasvun ja kannattavuuden. Kun kasvustrategia ja kehityshankkeet visualisoidaan selkeään malliin, tietää koko henkilöstö mikä on yhteinen suunta. Olemme auttaneet monia yrityksiä vaikeistakin tilanteista uudelle kasvupolulle.

Antti toimii yhteyshenkilönä Suomesta globaaliin yli 30 maan asiantuntijaverkostoon. Kansainvälinen verkosto koostuu kohdemaiden paikallisista asiantuntijoista. 


Hakemustoimistopalvelut

jukka r

jukkasalin

aikalogo

Jukka Rajala

+358 (0)40 7751081

www.konsulttiyhtymaaika.fi
linked

Jukka Salin

+358 50 3011103

jukka.salin@konsulttiyhtymaaika.fi
www.konsulttiyhtymaaika.fi

linked

Jukka Rajala & Jukka Salin kartoittavat palveluun osallistuvien yritysten mahdollisuudet hyödyntää julkisia kehittämis- ja investointitukia toimintansa kehittämisessä ja kasvattamisessa. Hakemustoimistopalvelussa käydään läpi yrityksen kehittämistarpeet, kartoitetaan tähän sopivat tukirahoitukset ja haetaan tuki yritykselle avaimet käteen -palveluna.