Kasvun asiantuntijat Satakunta


Johtamisen ja johtajuusominaisuuksien kehittäminen

hanna naama

uusilogo 002

LMI - Hanna Tuominen

+358445122612

hanna.tuominen@lmi.fi

www.lmi.fi

www.hannatuominen.fi

linked

Hannalla on yli 10 vuoden kokemus johtajien ja esimiesten kehittymisen kumppanina. Johtajuus kehittyy sisäisen prosessin kautta, jokaisen valmennettavan omien vahvuuksien ja luonteen kehittymisen seurauksena. Ajattelutapojen ja asenteiden muuttuessa myös ulospäin näkyvä käyttäytyminen muuttuu. Kyky johtaa ihmisiä ja organisaatiota tavoitteellisesti ja innostavasti kasvaa. Itseluottamus vahvistuu. Koko organisaatio kehittyy, tuottavuus ja tulos paranee. Tavoitteena on kokonaisvaltainen johtajuus ja tasapainoinen elämä.

Kehittymisen kohteita voivat olla esimerkiksi ajankäytön hallinnan tehostaminen, suunnitelmallisuuden ja projektien hallinnan parantaminen, tehottoman ”sähläyksen” poistaminen, yhteistyön parantaminen, kommunikaation ja delegoinnin kehittäminen tai uuden strategian jalkauttaminen. LMI:n metodin avulla saat aikaan konkreettisia, mitattavia muutoksia.

Hanna kehittää johtajia ja organisaatioita hyödyntämään koko potentiaaliaan.

Muista Hanna Tuominen, koittaa parempi huominen.


Tuotannon kehittäminen


hemmila

LeanTeam logo

LeanTeam / Hemcon Oy  - Timo Hemmilä

+35840 865 1264

timo.hemmila@leanteam.fi

www.leanteam.fi

linked

Autan yrityksiä kehittämään tuotantoympäristöään sekä kehitysharppauksilla että systemaattisella jatkuvalla parantamisella. Toimintatapani on käytännönläheinen, tavoitehakuinen, kustannustietoinen sekä henkilöstöä osallistava ja sitouttava. Olen saanut kokemusta monipuolisesti eri teollisuusalojen tuotantoympäristöistä työskenneltyäni yli 20 vuoden ajan teollisuuden johto-, esimies- ja kehitystehtävissä sekä vuodesta 2009 lähtien konsulttiyrittäjänä


Kasvustrategia ja kansainvälistyminen

Antti 2021 pieni

aikalogo

Antti Lehtimäki

+358 (0)40 722 6448

www.konsulttiyhtymaaika.fi
linked

Rakennamme kasvupolkuja. Analysoimme liiketoimintasi nykytilan ja kartoitamme uusia markkinamahdollisuuksia.

Rakennamme johdon kanssa yrityksellesi sopivan kasvupolun, joka auttaa erottautumaan pidemmällä aikavälillä.

Ainutlaatuiset kilpailuedut mahdollistavat parhaan kasvun ja kannattavuuden. Kun kasvustrategia ja kehityshankkeet visualisoidaan selkeään malliin, tietää koko henkilöstö mikä on yhteinen suunta. Olemme auttaneet monia yrityksiä vaikeistakin tilanteista uudelle kasvupolulle.

Antti toimii yhteyshenkilönä Suomesta globaaliin yli 30 maan asiantuntijaverkostoon. Kansainvälinen verkosto koostuu kohdemaiden paikallisista asiantuntijoista. 


Kansainvälistyvät yritykset

jukkasalin

aikalogo

Konsulttiyhtymä AIKA - Jukka Salin

+358 50 3011103

jukka.salin@konsulttiyhtymaaika.fi
www.konsulttiyhtymaaika.fi

linked

Jukka Salin on erikoistunut kansainvälistymishankkeiden suunnitteluun, resurssointiin, jälleenmyyjäohjelmiin, kilpailija-analyyseihin ja kohdemaiden valintaan sekä markkinaselvityksiin.
Muita erityisosaamisalueita ovat liiketoiminnan kehittäminen, teknologiahankkeet, kansainvälinen kauppa, tuotantoprosessit ja -laatu, osto ja logistiikka, tuotekehitys (HW) ja riskienhallinta.
Jukalla on yli 25-vuoden kokemus eri kansainvälisistä teknologiahankkeista ja liiketoiminnasta Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa.

 


Prosessien kehittäminen ja johtamisjärjestelmien valintakonsultointi

Jouni Leskinen

Phoster logo

Phoster Oy - Jouni Leskinen

+358 (0)40 760 7098

www.phoster.fi

Phoster Oy tukee yritysten liiketoiminnan kehittämistä strategian käytäntöönpanosta toimintajärjestelmän rakentamiseen. Konsultoinnissa hyödynnämme laajaa kokemustamme useilta toimialoilta ja erityisesti liiketoimintaprosessien mallintamisesta. Mallintamisen tuloksia käytämme projekteissa kehitystarpeiden analysoimisessa ja itse kehitysprojektien suunnittelussa. Viitekehyksenä kehitystyössä sovellamme esimerkiksi BSC-, SCOR-, ECR- tai muita BPR-malleja. Prosessien mallinnus avaa tien jatkuvalle kehittämiselle: henkilöt tuntevat paremmin kokonaisuuden, syy-seuraussuhteet ovat paremmin ymmärrettyjä. Dokumentoidut prosessikuvat toimivat kehitysideoiden ja todellisuuden yhdistävänä mallina.


Hakemustoimistopalvelut

jukka r

jukkasalin

aikalogo

Jukka Rajala

+358 (0)40 7751081

www.konsulttiyhtymaaika.fi
linked

Jukka Salin

+358 50 3011103

jukka.salin@konsulttiyhtymaaika.fi
www.konsulttiyhtymaaika.fi

linked

Jukka Rajala & Jukka Salin kartoittavat palveluun osallistuvien yritysten mahdollisuudet hyödyntää julkisia kehittämis- ja investointitukia toimintansa kehittämisessä ja kasvattamisessa. Hakemustoimistopalvelussa käydään läpi yrityksen kehittämistarpeet, kartoitetaan tähän sopivat tukirahoitukset ja haetaan tuki yritykselle avaimet käteen -palveluna.